Детска градина СЛЪНЦЕ №3 - ПЕТРИЧ

НачалоЗа нас

» Химн» История» Екип» Документи

Материална базаНашите цели

» Стратегия» Мисия» Визия» ДОД

КонтактиПрофил на купувача

» Профил на купувача 2018» Профил на купувача 2017» Профил на купувача след 15.04.2016» Профил на купувача до 15.04.2016» Информация съгласно
чл.22б от ЗОП
» Бюджет» Защита на лични данни» Достъп до информация

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЦЕ ПЕТРИЧ

Профил на купувача след 15.04.2016

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 3 "СЛЪНЦЕ", гр. ПЕТРИЧ

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 "СЛЪНЦЕ", гр. ПЕТРИЧ, ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ