Детска градина СЛЪНЦЕ №3 - ПЕТРИЧ

НачалоЗа нас

» Химн» История» Екип» Документи

Материална базаНашите цели

» Стратегия» Мисия» Визия» ДОД

КонтактиПрофил на купувача

» Профил на купувача 2018» Профил на купувача 2017» Профил на купувача след 15.04.2016» Профил на купувача до 15.04.2016» Информация съгласно
чл.22б от ЗОП
» Бюджет» Защита на лични данни» Достъп до информация

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЦЕ ПЕТРИЧ

Бюджет

10.04.2019 - Касов отчет за месец /март/ 03.2019

13.3.19 - Начален план

7.1.19 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.18г. - Млечна кухня

7.1.19 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.18г. - ДЗ №3

17.10.18 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.18г. - Млечна кухня

17.10.18 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.18г. - ДЗ №3

13.07.18 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.18г. - Млечна кухня

13.07.18 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.18г. - ДЗ №3

05.04.18 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.18г. - Млечна кухня

05.04.18 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.18г. - ДЗ №3

09.03.18 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 09.03.18г. - Млечна кухня

09.03.18 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 09.03.18г. - ДЗ №3

5.1.18 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.17г. - Млечна кухня

5.1.18 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.17г. - ДЗ №3

5.10.17 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.17г. - Млечна кухня

5.10.17 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.17г. - ДЗ №3

10.07.17 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.17г. - Млечна кухня

10.07.17 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.17г. - ДЗ №3

19.04.17 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.17г. - Млечна кухня

19.04.17 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.17г. - ДЗ №3

1.03.17 - Информация за делегирания бюджет за 2017г. - Млечна кухня

1.03.17 - Информация за делегирания бюджет за 2017г - ДЗ №3

16.01.17 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.16г. - Млечна кухня

16.01.17 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.16г. - ДЗ №3

30.09.16 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2016г. - Млечна кухня

30.09.16 - Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2016г. - ДЗ №3

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2016г. - Млечна кухня

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2016г. - ОДЗ №3

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2016г. - Млечна кухня

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2016г. - ОДЗ №3

Бюджет за 2016г. - Млечна кухня Бюджет за 2016г. - ОДЗ №3

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2015г. - Млечна кухня

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2015г. - ОДЗ №3

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2015г. - Млечна кухня

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2015г. - ОДЗ №3

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2015г. - Млечна кухня

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2015г. - ОДЗ №3

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2015г. - Млечна кухня

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2015г. - ОДЗ №3

Бюджет за 2015г. - Млечна кухня Бюджет за 2015г. - ОДЗ №3