Детска градина СЛЪНЦЕ №3 - ПЕТРИЧ

НачалоЗа нас

» Химн» История» Екип» Документи

Материална базаНашите цели

» Стратегия» Мисия» Визия» ДОД

КонтактиПрофил на купувача

» Профил на купувача 2018» Профил на купувача 2017» Профил на купувача след 15.04.2016» Профил на купувача до 15.04.2016» Информация съгласно
чл.22б от ЗОП
» Бюджет» Защита на лични данни» Достъп до информация

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЦЕ ПЕТРИЧ

Профил на купувача до 15.04.2016

Договори за изпълнение на обществени поръчки - 26.05.2013
Договор 1 - "Свети Врач 2003" ЕООД Договор 2 - ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов" Договор 3 - "Булгарплод-99" ЕООД
Договор 4 - "Булгарплод-99" ЕООД Договор 5 - "Булгарплод-99" ЕООД Договор 6 - "Рупанов трейд" ООД

Уведомяваме Ви, че съгласно Решение на комисията, назначена със Заповед № 12 от 07.04.2015 година Директора на ОДЗ № 3 "Слънце" - град Петрич за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Ежедневна доставка на хляб и периодична доставка на хранителни продукти и изделия за нуждите на ОДЗ № 3 "Слънце" - град Петрич» и публикувано обявление в РОП при АОП под номер 01853-2015-0001, Отварянето на пликовете с предлагана цена и оповестяването на цените да се извърши на 28.04.2015 г. в 9,00 часа., в кабинета на домакина на детската градина в сградата на детското заведение, находяща се в град Петрич, на ул.Тома Митов №10

Протокол №1 - 07.04.2015г.

Съобщение до медиите

Решение

Обявление за обществена поръчка

Документация - част 2 и образци на документи

Документация - част 1 и 3

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Протокол N:2

Решение

Проткол от ОДЗ-3 "Слънце"

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ДОСТАВКА НА ХРАНИ - 2014

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОДЗ СЛЪНЦЕ