Детска градина СЛЪНЦЕ №3 - ПЕТРИЧ

НачалоЗа нас

» Химн» История» Екип» Документи

Материална базаНашите цели

» Стратегия» Мисия» Визия» ДОД

КонтактиПрофил на купувача

» Профил на купувача 2018» Профил на купувача 2017» Профил на купувача след 15.04.2016» Профил на купувача до 15.04.2016» Информация съгласно
чл.22б от ЗОП
» Бюджет» Защита на лични данни» Достъп до информация

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЦЕ ПЕТРИЧ

Достъп до информация

21.05.2019 - Заповед на минисъра на финансите за определяне на нормите за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

21.05.2019 - Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

21.05.2019 - Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

21.05.2019 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

21.05.2019 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена