Детска градина СЛЪНЦЕ №3 - ПЕТРИЧ

НачалоЗа нас

» Химн» История» Екип» Документи

Материална базаНашите цели

» Стратегия» Мисия» Визия» ДОД

КонтактиПрофил на купувача

» Профил на купувача 2018» Профил на купувача 2017» Профил на купувача след 15.04.2016» Профил на купувача до 15.04.2016» Информация съгласно
чл.22б от ЗОП
» Бюджет» Защита на лични данни» Достъп до информация

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЦЕ ПЕТРИЧ

Нашите цели

- Оптимизиране на предизвикателствата и усъвършенстване качеството на възпитателно-образователната работа за изграждане на трайна система от хравствени качества и ценности у децата, използвайки неговите заложби, възможности и интереси.

- Опазване живота и здравето на децата, чрез активен двигателен режим и престой на открито.

- Обогатяване на образователната среда.

- Непрекъснато повешаване на педагогическите компетенции.